ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ - (၂၁)ရာစုပင်လုံ (တတိယအစည်းအဝေး) ပိတ်ပွဲအခမ်းအနား တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု

ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ - (၂၁)ရာစုပင်လုံ (တတိယအစည်းအဝေး) ပိတ်ပွဲအခမ်းအနား တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု