အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာနနှင့် သျှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ တို့၏ ဆွေးနွေးပွဲတွင် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာန ဒုတိယဥက္ကဌ ဒေါက်တာ တင်မျိုးဝင်း ပြောကြားသည့် အဖွင့်အမှာစကား

အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာနနှင့် သျှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ တို့၏ ဆွေးနွေးပွဲတွင် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာန ဒုတိယဥက္ကဌ ဒေါက်တာ တင်မျိုးဝင်း ပြောကြားသည့် အဖွင့်အမှာစကား

Thu, 07/11/2019 - 12:42
Posted in:
0 comments

Related Articles