ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင်လုံညီလာခံ (ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး) အားမြန်မာနိုင်ငံစာရေးဆရာအသင်းက ကြိုဆိုထောက်ခံ

ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင်လုံညီလာခံ (ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး) အားမြန်မာနိုင်ငံစာရေးဆရာအသင်းက ကြိုဆိုထောက်ခံ

Sat, 05/27/2017 - 11:35
Posted in:
0 comments

ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင်လုံညီလာခံ (ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး) အားမြန်မာနိုင်ငံစာရေးဆရာအသင်းက ကြိုဆိုထောက်ခံ

Related Articles