ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ - (၂၁)ရာစုပင်လုံ (ဒုတိယအစည်းအဝေး) ၂၆-၅-၂၀၁၇ ရက်နေ့ထုတ် သတင်းလွှာ

ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ - (၂၁)ရာစုပင်လုံ (ဒုတိယအစည်းအဝေး) ၂၆-၅-၂၀၁၇ ရက်နေ့ထုတ် သတင်းလွှာ

ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ - (၂၁)ရာစုပင်လုံ (ဒုတိယအစည်းအဝေး) ၂၆-၅-၂၀၁၇ ရက်နေ့ထုတ် သတင်းလွှာ