ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ - (၂၁)ရာစုပင်လုံ (တတိယအစည်းအဝေး) ၁၁-၇-၂၀၁၈ ရက်နေ့ထုတ် သတင်းလွှာ

ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ - (၂၁)ရာစုပင်လုံ (တတိယအစည်းအဝေး) ၁၁-၇-၂၀၁၈ ရက်နေ့ထုတ် သတင်းလွှာ