၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာ မျက်နှာဖုံး

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာ မျက်နှာဖုံး

Thu, 07/12/2018 - 16:14
Posted in:
0 comments

 ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာအား အောက်ပါ Link တွင် ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်-

https://issuu.com/myanmarnewspaper/docs/mal_12.7.18

ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာအား အောက်ပါ Link တွင် Download ပြုလုပ်နိုင်သည်-

http://www.moi.gov.mm/npe/mal/

Related Articles