ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ - (၂၁)ရာစုပင်လုံ (တတိယအစည်းအဝေး) ၁၅-၇-၂၀၁၈ ရက်နေ့ထုတ် သတင်းလွှာ အမှတ်စဉ်(၅)

ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ - (၂၁)ရာစုပင်လုံ (တတိယအစည်းအဝေး) ၁၅-၇-၂၀၁၈ ရက်နေ့ထုတ် သတင်းလွှာ အမှတ်စဉ်(၅)