ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာန ကြေညာချက်အမှတ်၊ ၁/၂၀၁၈

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာန ကြေညာချက်အမှတ်၊ ၁/၂၀၁၈

Mon, 09/10/2018 - 11:45
Posted in:
0 comments

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာန

ကြေညာချက်အမှတ်၊ ၁/၂၀၁၈

၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ တော်သလင်းလဆန်း ၁ ရက်

(၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်)

နန်းမိုဟွမ်အား "တအာင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (PSLF/TNLA) မှ ဖမ်းဆီးထားမှုနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်"

Announcement

 

Related Articles